Salarisadministratie Amsterdam

Salarisadministratie is meer dan alleen het berekenen van het bruto/netto loon.
Een gedegen kennis van onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek is meer dan gewenst. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Om onze service op al deze gebieden te garanderen, bieden wij een servicestructuur aan die bestaat uit de volgende elementen:

 • Een gemotiveerde contactpersoon voor de salarisadministratie van uw bedrijf. Deze persoon is uw directe aanspreekpunt en is daarbij op de hoogte van de specifieke aandachtspunten binnen uw bedrijf.
 • Ten minste één extra contactpersoon die als back-up fungeert en tevens volledig op de hoogte is van uw salarisadministratie.
 • Adviseurs op het gebied van loonbelasting,
 • sociale verzekeringen,
 • arbeidsrecht en verzuimproblematiek.
 • Een gestandaardiseerd salarisproces met ingebouwde kwaliteitscontrole.

Onze werkzaamheden zijn in drie groepen te verdelen, te weten:

 • Voorbereidende werkzaamheden
  Het verzamelen van gegevens van bestaande en nieuwe werknemers en het opzetten van uw salarisadministratie in ons systeem.
 • Standaard werkzaamheden
  Het verwerken van de salarisadministratie en de bijbehorende salarisstroken.
 • Aanvullende werkzaamheden
  Verzorgen van eventuele formulieren ten behoeve van het CBS, pensioenverzekeraar; assistentie en begeleiding tijdens een eventuele controle door een inspecteur van de Belastingdienst of het UWV. Het opstellen en adviseren rondom aanname en ontslag van personeel, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het uitzoeken van alternatieven bij het frequent inlenen van personeel in de vorm van payroll services etc.