Overname of verkoop

Administratie voor overname of verkoop

Uw onderneming staat er gezond voor. Op korte termijn wil je echter stoppen, maar wanneer is het juiste moment? Wie komen in aanmerking voor opvolging: uw kinderen, het zittende management of derden? Wilt u alle bedrijfsactiviteiten beëindigen of denkt u aan een overname of fusie? Welke waarde heeft uw onderneming dan? Onze adviseurs zoeken ook tijdens de bedrijfsafwikkeling naar fiscaal vriendelijke oplossingen. Denkt u aan een overname of fusie, dan biedt een due-diligence onderzoek u en anderen zekerheid over de bedrijfsinformatie en de cijfers. Dit versterkt uw onderhandelingspositie met derden.

Tevens kijken wij met u naar een optimale invulling van uw persoonlijke Estate planning. Waar en hoe kun u uw vermogensplannen het best concretiseren? Zijn testamenten en alle contracten fiscaal en juridisch al geoptimaliseerd? Ook het fiscaal vriendelijk schenken aan uw kinderen kunnen wij voor u plannen en begeleiden. En kunnen wij iets niet, dan hebben wij nog een groot en actueel netwerk van financieel planners, notarissen, advocaten, financiers, etc.